BĐS DongPhatParkView

Brand: Đồng Phát – ParkViewTower

Campaign: Quốc tế Phụ nữ 8/3 & Tháng 9 nhận nhà Siêu quà trao tay

Insight: Tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên

Channel: Content Management, Facebook Ads

Partner: RichMedia

Timeline: 20/03/2017 – 19/07/2017

KPIs: 50.030 click

Trả lời